Baterie podle vozidla:
Baterie podle kapacity:
- Ah
Baterie podle rozměrů:
Baterie podle zadaných rozměrů:
x x
Úvodní stránka Důležité pojmy

Důležité pojmy

Kapacita (Ah) – ampérhodinová kapacita je jednotkou elektrického náboje, která definuje schopnost dodávat určitý elektrický proud po určitou dobu. Udávaná hodnota v Ah reprezentuje násobek stanovené doby vybíjení (v případě startovacích baterií jde vždy o 20h) a proudu (v ampérech) při stanovené teplotě 25°C. Z toho vyplývá, že baterie o kapacitě např. 55Ah by teoreticky měla po plném nabití dodávat po dobu 20h proud 2,75A. Více

Startovací proud (A) – startovací baterie jsou konstruovány v první řadě pro poskytování maximálního proudu po krátkou dobu. Startér motoru vyvíjí na baterii tzv. pulzní zátěž. Čím větší proud (udává se v ampérech – A) je baterie schopna poskytnout, tím snadněji by se měl startovaný motor uvézt do chodu. Např. baterie BRIT 55 Ah má dle evropské normy EN hodnotu startovacího proudu CCA (tzv. studený startovací proud) 420A. Výši startovacího proudu ovlivňuje krom potenciálu baterie také teplota. Více

Dobíjení – Pro řádné a dlouhodobé fungování akumulátorů je dostatečná návratnost vydávané energie zásadním předpokladem. Stejně tak pro autobaterie je správné dobíjení nejpodstatnějším parametrem pro dosažení dobré životnosti. Optimální hladinu dobíjecího napětí Vašeho vozu je proto důležité pravidelně, nebo alespoň při podezření na závadu zkontrolovat. Při volnoběžných otáčkách motoru by se dobíjecí napětí mělo pohybovat nad 13,9V. Pod touto hodnotou je napětí nedostačující – jde o tzv. „nedobíjení“. Více

Nedobíjení – Naprostá většina selhání startovacích akumulátorů je způsobena špatným dobíjením, nikoli výrobní vadou. Startovací baterie má krom vysokoproudých pulzů schopnost v omezené míře pokrýt i malé, déle trvající odběry (osvětlení, autorádio, topení, atd.), nicméně pokud zátěž příslušenství eliminuje úplné dobití baterie, zkracuje to její životnost a zvyšuje se riziko náhlého selhání. Stále náročnější elektrovýbava i fakt, že se během jízdy do vzdálenosti 10km baterie nikdy dostatečně nedobije jsou dva z nejtypičtějších problémů. Závažnou měrou se na vybíjení může podílet např. i zabezpečovací zařízení, zapojené během odstavení vozidla. Více

Hybridní baterie – jde o variantu konstrukce startovacích baterií (např. Baterie BRIT). Kladné elektrodové desky článků jsou vyrobeny z olověné slitiny s nízkým obsahem antimonu, záporné elektrodové desky obsahují slitinu olova a vápníku. Více

Ca/Ca baterie – druh konstrukce startovací baterie, v níž jsou kladné i záporné elektrodové desky legované vápníkem.. Více

Sulfatace –  Olověná baterie s napětím nižším než 12,3V začíná sulfatovat. Jde o nežádoucí proces, jež baterii nevratně ničí. Více

Pro výběr vhodné
baterie volejte:

PO-PÁ 8:00 - 16:30

  • 220 981 376
  • 220 981 584
  • 603 843 913

honoris@honoris.cz

Jak najít vhodnou baterii? Využijte našeho rádce